Liên Hệ

Số 44, Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM
Tel: (08) 38364425/ 39208048
Email: blueocean-edu@hcm.fpt.vn

Số 17, Đường Trung Yên 12, Cầu giấy, Hà Nội
Tel: (04) 35376854/ 37834213 / 37834214
Email: blueocean-edu@fpt.vn